Prístrešky na bicykle vyrábame z oceľovej konštrukcie, presnejšie z pozinkovanej ocele. Zastrešenie vieme zabezpečiť vo forme polykarbonátu s UV ochranou a s integrovaným strešným žľabom pre odvádzanie dažďovej vody. Prístrešok prispôsobíme preferovanému počtu bicyklov a takisto ponúkame možnosť bočných stien v niekoľkých veľkostiach.